Aller au contenu

Reglement “TRAILS AU FIL DU BOCQ”2023 (14e editie)

Version FR

Art. 1 – ONZE ZIEL

De achterliggende gedachte gesteund door onze BAIL RUN club is “gewoon lopen voor het plezier, in een vriendelijke sfeer, met respect voor iedereen en voor de natuur”.

We streven geen enkel winstoogmerk na, anders dan het steunen van diverse lokale liefdadigheidsinstellingen (we hebben tot nu toe € 49 000 kunnen schenken).

We vragen aan elke deelnemer deze achterliggende gedachte na te leven. Als tegenprestatie bieden we een “authentieke trail-ervaring”, met wilde parcours in het midden van de natuur en in de Bocq-vallei, een kwalitatieve organisatie en een sfeervol feest na de wedstrijd”!

Art. 2 – DE WEDSTRIJDEN

2.1. De “TRAILS AU FIL DU BOCQ” vindt op 1 april 2023 in EVREHAILLES (België – Provincie Namen) plaats.
Het Secretariaat en de vertrek-/aankomstplaats staan bij de zaal La Victorieuse, 13 Rue du Sto, in Evrehailles.

2.2 Dit event bevat 3 wedstrijden:

  • Trail Des Sauvages (TDS): 36 km, D+ 1300 m. Vertrek om 11.30 u.
  • Trail Du Bocq (TDB): 24 km, D+ 1000 m. Vertrek om 13 u.
  • Li Pti’ Bocquet: 12 km, D+ 500 m. Vertrek om 14.30 u.


2.3 De minimum deelnameleeftijd is vastgesteld op 16 jaar.

2.4 De afstanden worden alleen ter informatie vermeld, met een foutmarge van ongeveer 5 %.

2.5 De parcours blijven toegankelijk en afgebakend tot en met zondag 2 april, zodat iedereen de routes kan lopen of wandelen als “individuele afgebakende training” (een rando-trail) en op uw eigen verantwoordelijkheid. We noemen dit event de “OFF-dag”.
Vrije vertrekken gebeuren tussen 9u en 11u, zonder chrono noch klassementen.

Art. 3 – INSCHRIJVINGPROCES

3.1 De inschrijvingen en het betaalproces gebeuren enkel via internet, via de link:
https://www.ultratiming.be/evenement/trails-au-fil-du-bocq-by-bailrun-2023

GEEN INSCHIJVINGEN TER PLAATSE!

3.2 Het inschrijvingsgeld bedraagt € 18 (TDS) ; € 14 (TDB); € 10 (Li Pti’ Bocquet);

De deelname aan de OFFdag is gratis.
De mogelijke opbrengst wordt aan de vereniging “Lili, à l’infini” gedoneerd om een jong meisje met Redt-syndroom te ondersteunen.

3.3 Om een vriendelijke en kwalitatieve welkomst voor alle lopers te garanderen, wordt het aantal deelnemers (betaalde inschrijvingen) beperkt tot 900 lopers voor alle afstanden op zaterdag en 300 deelnemers op zondag.

3.4 Als een deelnemer niet kan deelnemen aan de wedstrijd of de afstand wil aanpassen, om gelijk welke reden, wordt hij of zij niet terugbetaald.

3.5 De inschrijvingen zullen op 31 maart 2023 (middernacht) worden stopgezet.

Art. 4 – PARCOURS – NALEVING van het MILIEU en van de PRIVÉTERREINEN

Het parcours van de wedstrijd wordt “in de volle natuur” uitgezet, door de bossen, in het lage deel van de BOCQ-vallei. De deelnemers zullen onder andere de kans krijgen om de Forêt Domaniale d’Yvoir te ontdekken, maar ook door een steenwinningsgebied (steengroeve) te lopen en diverse zones te zien waar het bedrijf VIVAQUA het grondwater onttrekt.

De parcours zijn vrij technisch, met veel “single tracks”. De moeilijkste paden zullen op voorhand gemarkeerd worden met een bord “PRUDENCE”(“VOORZICHTIG”)

De parcours lopen ook door verschillende privéterreinen, waarvan de toegang slechts bij hoge uitzondering is toegestaan, hetgeen verdere doorgang door deze eigendommen uitsluit.

Bij de ingang van deze domeinen staan borden met “PROPRIÉTÉ PRIVÉE” (“PRIVÉTERREIN”).

De deelnemers zijn verplicht de gemarkeerde parcours te volgen, op de paden te blijven, geen kortere weg te nemen en de “rust en stilte van het gebied” zorgvuldig na te leven.

De deelnemers zijn ook verplicht de “zuiverheid van de natuur” te respecteren. GEEN AFVAL, van welke aard dan ook (papier, bekers, zakjes, enz.) mag op het parcours gedumpt worden.

Art. 5 – VOEDINGSPOSTEN en MILIEUVERANTWOORDELIJKHEID

De algemene regel voor trails is dat lopers “semiautonoom” zijn.

Niettemin, heeft de organisatie op 1 april voedingsposten voorzien (met vloeistoffen en vaste eetwaren) bij de aankomst en op de volgende afstanden:

11, 19 en 28 (TDS); 7 en 16 (TDB); 7 (Li Pti’ Bocquet)

De deelnemers zijn dus verplicht hun extra ravitaillering mee te nemen, als ze denken dat dit nodig is.

Elke TDS-deelnemer is verplicht een fles met tenminste 50 cl water met zich mee te nemen.

Er zullen GEEN BEKERS worden gegeven bij voedingsposten.

Op 2 april is geen voedingsposten op het parcours voorzien, maar wel bij de aankomst.

Art. 6 – INDIVIDUELE VERANTWOOREDLIJKHEID

Alle deelnemers zijn ervan op de hoogte, voordat ze op de gekozen afstand vertrekken, dat ze op hun eigen risico lopen en dat ze verantwoordelijk zijn voor aan hen te wijten schade.

Alle deelnemers bevestigen dat zij niet onderhevig zijn aan enige medische contra-indicatie voor het competitielopen.

In hun eigen belang worden alle deelnemers eraan herinnerd om ervoor te zorgen dat zij genoeg getraind moeten zijn en dat zij niet mogen vertrekken als zij onder de invloed van pijnstillers (of dergelijke) zijn en indien zij recent een infectie hadden.

Bovendien is het ook aan iedereen “aanbevolen” een medisch attest van minder dan 6 maanden te hebben, als bewijs voor een goede lichamelijke conditie.

In geval van een ongeval op het parcours en in de installaties, van gelijk welke aard, houden de deelnemers de organisatie niet verantwoordelijk.

Art. 7 – VEILIGHEID OP DE OPENBARE WEGE

Gedurende de wedstrijd lopen de deelnemers bij de dorpsuitgang van Evrehailles en bij diverse andere plekken op de openbare weg. Die asfaltdelen zijn slechts kleine afstanden (in totaal een paar honderden meters).

Op die plekken hebben de deelnemers geen voorrang en zijn verplicht de verkeerregels te volgen.

Art. 8 – OPGEVEN

Elke deelnemer die de dag van de wedstrijd zijn borstnummer bij het vertrekbureau komt halen, wordt verondersteld op het bij de inschrijving gekozen parcours te lopen.

Als hij of zij niet vertrekt of opgeeft, is de deelnemer verplicht de organisatoren en de mensen op het parcours hierover te informeren.

Art. 9 – COMMUNICATIE

Gelet op de lengte van het parcours, vooral voor de TDS, is het absoluut noodzakelijk dat de deelnemers hun telefoon bij hebben tijdens het lopen om in geval van nood onmiddellijk de organisatoren te kunnen contacteren.

Contactpersoon voor noodgevallen: 0488/898896

Art. 10 – HONDEN EN GEBRUIK VAN STOKKENS

Honden zijn niet toegestaan.

Het gebruik van stokken wordt getolereerd. De lopers moeten op de hoogte zijn dat misbruik van deze stokken een gevaar kan zijn voor de andere lopers. Er wordt dus aan de lopers gevraagd op de eerste kilometers de stokken niet te gebruiken.

Art. 11 – TIJDLIMIET

Er is geen tijdlimiet voorzien. Toch wordt de aandacht van de deelnemers gevestigd op het feit dat de steun van de organisatie voor een beperkte tijd gegarandeerd wordt. Die tijd wordt ingeschat op basis van de traagste deelnemer, namelijk 6 uur voor de TDS, 4 uur voor de TDB en 2 uur voor de Li Pti’Bocquet).

Na deze tijdlimiet zal de deelnemer geen toezicht en steun meer krijgen van de trailorganisatie en van de medische assistentie.

Art. 12 – INFRASTRUCTURE

Enkel van toepassing op 1 april:

Kleedkamers en douches zullen ter beschikking staan van de lopers. Er zijn echter geen kluisjes voorzien.

Een gespecialiseerde medische assistentie (eerstehulppost) zal bij het vertrek/de aankomst aanwezig zijn en, in geval van nood, is een eerstehulpvoertuig zal beschikbaar zijn in geval van nood.

Er is voor iedereen catering voorzien bij de aankomst.

Art. 13 – PRIJSUITREIKING

Voor wedstrijden op 1 april:

Prijzen worden uitgereikt voor de 3 eerste dames en de 3 eersten mannen voor elk van de afstanden.
Deze prijsuitreiking is gepland om 16 u. De afwezige winnaar moet zijn prijs opgeven.

Art. 14 – PUBLICATIES

De resultaten zullen op de websites van BAIL RUN en Ultratiming gepubliceerd worden, alsook in de lokale kranten.

De wedstrijd zal ook door een televisiemaatschappij worden gefilmd en er zullen ook foto’s worden genomen door lokale kranten en door de organisatoren.

De deelnemers geven hun toestemming voor de uitzending van de tv-reportages waarin ze verschijnen.

Ze geven ook hun toestemming voor de uitzending en de reproductie van de foto’s en video’s waarin ze verschijnen op de site van BAIL RUN of voor perspublicatie, evenals het downloaden van deze foto’s of video’s op het internet.

Art 15 – WEDSTRIJD VOOR DE JONGEREN

Een wedstrijd voor de jongeren (tussen 6 en 15 jaar) wordt ook georganiseerd. Die vindt plaats op 1 april om 12 u. De (gratis) inschrijving en de uitleg van de regels gebeuren ter plaatse.

Art.16 – TOEPASSING VAN HET REGLEMENT

Onaangekondigde controles kunnen worden uitgevoerd en alle gedragingen die ingaan tegen de naleving van de bovenstaande vereisten, zullen tot een automatische uitsluiting van de wedstrijd leiden.

Alle deelnemers dienen goed op de hoogte te zijn van de inhoud van dit reglement, het te aanvaarden en zich eraan te houden.

Ook gaan ze ermee akkoord de aanwijzingen van de organisatoren en de mensen op het parcours te volgen.

BEDANKT en VEEL PLEZIER!

Ons hele team helpt u graag verder