Aller au contenu

Reglement “TRAILS AU FIL DU BOCQ”2024 (15e editie)

Version FR

Art. 1 – ONZE VISIE

De achterliggende gedachte gesteund door onze BAIL RUN club is “gewoon lopen voor het plezier, in een vriendelijke sfeer, met respect voor iedereen en voor de natuur”.

We streven geen enkel winstoogmerk na, anders dan het steunen van diverse lokale liefdadigheidsinstellingen (we hebben tot nu toe € 50 000 kunnen schenken).

We vragen aan elke deelnemer deze achterliggende gedachte na te leven. Als tegenprestatie bieden we een “authentieke trail-ervaring”, met wilde parcours in het midden van de natuur en in de Bocq-vallei, een kwalitatieve organisatie en een sfeervol feest na de wedstrijd”!

Art. 2 – DE WEDSTRIJDEN

2.1. De “TRAILS AU FIL DU BOCQ” vindt op 6 april 2024 in PURNODE (België – Provincie Namen) plaats.
Het Secretariaat en de vertrek-/aankomstplaats bevinden zich in de zaal COMPLEXE SPORTIF, Rue des Ecoles, in Purnode.

2.2 Dit event bevat 3 wedstrijden:

  • Trail Des Sauvages (TDS): 36 km, D+ 1600 m. Vertrek om 11 u.
  • Trail Du Bocq (TDB): 24 km, D+ 1100 m. Vertrek om 12.15 u.
  • Li Pti’ Bocquet: 12 km, D+ 550 m. Vertrek om 13.30 u.

2.3 De minimumleeftijd voor deelname is vastgesteld op 16 jaar.

2.4 De afstanden worden alleen ter informatie vermeld, met een foutmarge van ongeveer 5 %.

Art. 3 – INSCHRIJVINGPROCES

3.1 De inschrijvingen en het betaalproces gebeuren enkel via internet, via de link: https://ultratiming.ledossard.com/inscription/index.php?id=2166

GEEN INSCHIJVINGEN TER PLAATSE!

3.2 Het inschrijvingsgeld bedraagt € 20 (TDS) ; € 16 (TDB); € 12 (Li Pti’ Bocquet);

De mogelijke opbrengst wordt aan de verschillende verenigingen, zoals “Lili, à l’infini” geschonken om een jong meisje met Redt-syndroom te ondersteunen.

3.3 Om een vriendelijke en kwalitatieve welkomst voor alle lopers te garanderen wordt het aantal deelnemers (betaalde inschrijvingen) beperkt tot 900 lopers voor alle afstanden.

3.4 Als een deelnemer niet kan deelnemen aan de wedstrijd of de afstand wil aanpassen, om gelijk welke reden, wordt hij of zij niet terugbetaald.

3.5 De inschrijvingen zullen op 24 maart 2024 (middernacht) worden stopgezet.

Art. 4 – PARCOURS – NALEVING van het MILIEU en van de PRIVÉTERREINEN

Het parcours van de wedstrijd wordt “in de volle natuur” (zeer dikwijls ZONE NATURA 2000 geklasseerd) uitgezet, door de bossen, in het lage deel van de BOCQ-vallei. De deelnemers zullen onder andere de kans krijgen om het Forêt Domaniale d’Yvoir te ontdekken, maar ook door 3 steenwinningsgebieden (steengroeven) te lopen en diverse zones te zien waar het bedrijf VIVAQUA het grondwater wint.

De parcours zijn vrij technisch, met veel “single tracks”. De moeilijkste paden zullen op voorhand gemarkeerd worden met een bord “PRUDENCE”(“VOORZICHTIG”).

De parcours lopen ook door verschillende privéterreinen, waarvan de toegang slechts bij hoge uitzondering is toegestaan, hetgeen verdere doorgang door deze eigendommen uitsluit.

Bij de ingang van deze domeinen staan borden met “PROPRIÉTÉ PRIVÉE” (“PRIVÉTERREIN”).

De deelnemers zijn verplicht de gemarkeerde parcours te volgen, op de paden te blijven, geen kortere weg te nemen en de “rust en stilte van het gebied” zorgvuldig na te leven.

De deelnemers zijn ook verplicht de “zuiverheid van de natuur” te respecteren. GEEN AFVAL, van welke aard dan ook (papier, bekers, zakjes, enz.) mag op het parcours gedumpt worden.

Art. 5 – VOEDINGSPOSTEN en MILIEUVERANTWOORDELIJKHEID

De algemene regel voor trails is dat lopers “semiautonoom” zijn.

Niettemin heeft de organisatie voedingsposten voorzien bij de aankomst en op de volgende afstanden:

  • 13 (water), 18 en 26 (drank en vaste eetwaren) voor de TDS
  • 9 (water), 14 (drank en vaste eetwaren) voor de TDB

De deelnemers zijn dus verplicht, indien nodig, hun extra ravitaillering mee te nemen tijdens de wedstrijd.

Elke TDS-deelnemer is verplicht een fles met tenminste 50 cl water met zich mee te nemen tijdens de wedstrijd.

Er zijn GEEN BEKERS voorzien bij de bevoorradingsposten.

Art. 6 – INDIVIDUELE VERANTWOOREDLIJKHEID

Alle deelnemers zijn ervan op de hoogte, voordat ze op de gekozen afstand vertrekken, ze op hun eigen risico lopen en dat ze verantwoordelijk zijn voor aan hen te wijten schade.

Alle deelnemers bevestigen geen contra-indicatie te hebben voor het kompetitielopen.

In hun eigen belang worden alle deelnemers eraan herinnerd om ervoor te zorgen dat zij genoeg getraind zijn en dat zij niet mogen vertrekken als zij onder invloed van pijnstillers (of dergelijke) zijn en indien zij recent een infectie hadden.

Bovendien is het ook aan iedereen “aanbevolen” een medisch attest van minder dan 6 maanden te hebben, als bewijs voor een goede lichamelijke conditie.

In geval van een ongeval op het parcours en in de installaties, van gelijk welke aard, houden de deelnemers de organisatie niet verantwoordelijk.

Art. 7 – VEILIGHEID OP DE OPENBARE WEG

Gedurende de wedstrijd lopen de deelnemers slechts 2 keer op de openbare weg. Deze afstanden op de openbare weg zijn zeer beperkt: in totaal, een paar honderden meters.

Op die plekken hebben de deelnemers geen voorrang en zijn verplicht de verkeerregels te volgen.

Art. 8 – OPGEVEN

Elke deelnemer die de dag van de wedstrijd zijn borstnummer bij het vertrekbureau komt halen, wordt verondersteld op het bij de inschrijving gekozen parcours te lopen.

Als hij of zij niet vertrekt of opgeeft, is de deelnemer verplicht de organisatoren en de mensen op het parcours hierover te informeren.

Art. 9 – COMMUNICATIE

Gelet op de lengte van het parcours, vooral voor de TDS, is het absoluut noodzakelijk dat de deelnemers hun telefoon bij hebben tijdens het lopen om in geval van nood onmiddellijk de organisatoren te kunnen contacteren.

Contactpersoon voor noodgevallen: 0488/898896

Art. 10 – HONDEN EN GEBRUIK VAN STOKKEN

Honden zijn niet toegestaan.

Het gebruik van stokken wordt getolereerd. De lopers moeten op de hoogte zijn dat misbruik van deze stokken een gevaar kan zijn voor de andere lopers. Er wordt dus aan de lopers gevraagd om tijdens de eerste kilometers de stokken niet te gebruiken.

Art. 11 – TIJDLIMIET

Er is geen tijdslimiet voorzien. Toch wordt de aandacht van de deelnemers gevestigd op het feit dat de steun van de organisatie voor een beperkte tijd gegarandeerd wordt. Die tijd wordt ingeschat op basis van de traagste deelnemer, namelijk 6 uur voor de TDS, 4 uur voor de TDB en 2 uur voor de Li Pti’Bocquet).

Na deze tijdlimiet zal de deelnemer geen toezicht en steun meer krijgen van de trailorganisatie en van de medische assistentie.

Art. 12 – INFRASTRUCTUUR

Kleedkamers en douches zijn ter beschikking van de lopers. Er zijn echter geen kluisjes voorzien.

Een gespecialiseerde medische assistentie (eerstehulppost) zal bij het vertrek/de aankomst aanwezig zijn en is een eerstehulpvoertuig beschikbaar in geval van nood.

Er is voor iedereen catering voorzien bij de aankomst.

Art. 13 – PRIJSUITREIKING

Prijzen worden uitgereikt voor de 3 eerste dames en de 3 eersten mannen voor elk van de afstanden.
Deze prijsuitreiking is gepland om 16 u. De afwezige winnaar zal zijn/haar prijs automatisch afstaan.

Art. 14 – PUBLICATIES

De resultaten zullen op de websites van BAIL RUN en Ultratiming gepubliceerd worden, alsook in de lokale kranten.

De wedstrijd zal ook door een televisiemaatschappij worden gefilmd en er zullen ook foto’s worden genomen door lokale kranten en door de organisatoren.

De deelnemers geven hun toestemming voor de uitzending van de tv-reportages waarin ze verschijnen.

Ze geven ook hun toestemming voor de uitzending en de reproductie van de foto’s en video’s waarin ze verschijnen op de site van BAIL RUN of voor perspublicatie, evenals het downloaden van deze foto’s of video’s op het internet.

Art 15 – WEDSTRIJD VOOR DE JONGEREN

Een wedstrijd voor de jongeren (tussen 6 en 15 jaar) wordt ook georganiseerd. Die vindt plaats op 6 april om 12.45 u. De (gratis) inschrijving en de uitleg van de regels gebeuren ter plaatse.

Art.16 – TOEPASSING VAN HET REGLEMENT

Onaangekondigde controles kunnen worden uitgevoerd en elk gedrag die ingaat tegen de naleving van de bovenstaande vereisten, zal tot een automatische uitsluiting van de wedstrijd leiden.

Alle deelnemers dienen goed op de hoogte te zijn van de inhoud van dit reglement, het te aanvaarden en zich eraan te houden.

Ook gaan ze ermee akkoord de aanwijzingen van de organisatoren en de mensen op het parcours te volgen.

BEDANKT en VEEL PLEZIER!

Ons hele team helpt u graag verder